Different Scenes

interview

Ook beschikbaar als: presentatie

Bij deze template maak je 2 soorten fragmenten:

'vertel' fragmenten (je spreekt tegen de camera zoals bij de andere templates)
'laat zien' fragmenten (andere fragmenten waarin je iets laat zien)

Na een 'vertel' fragment (waarin antwoord wordt gegeven op de vraag) volgen steeds 3 'laat zien' fragmenten achter elkaar waarbij de audio van het 'vertel' fragment doorloopt. Op deze manier kun je maximaal 4 blokken (van steeds 1 'vertel' fragment en 3 'laat zien' fragmenten) achter elkaar laten zetten.

Naast het titelbalkje en de vragen bevat de template standaard 3 tekstregels: 1 regel in het begin onder het logo en 2 op het einde onder het logo. Deze tekstregels kunnen ook weggelaten worden.

  • Het totaal aan opnames is niet meer dan 2,5 minuut
  • Je beantwoordt minimaal 2 en maximaal 5 vragen
  • Je kan bij dit template met iemand naast de camera of direct tegen de camera spreken.

Opties

Na het bestellen van een Blitsvideo, kun je inloggen in je eigen omgeving, waar je onder andere extra teksten (zoals hierboven getoond in een van de fragmenten) kunt bijbestellen.

Gallerij van deze template